3 Kenmerken van een goed facilitair management

3 Kenmerken van een goed facilitair management

Wat is facilitair management?

Voor ondernemers  ligt de focus logischerwijs op hun kernactiviteit. Toch zijn ook de ondersteunende activiteiten van levensbelang: ze ondersteunen het primaire proces en dragen even goed bij aan het bedrijfsresultaat. Facilitair management regelt in feite het huishouden van een bedrijf door de fysieke werkplek te optimaliseren opdat plaats, proces en technologie elkaar ten volle ondersteunen. Hoe beter je  organisatie gefaciliteerd is, hoe beter je onderneming zich kan richten op haar kernactiviteit. En zo maak je van een kost een investeringspost. Maar wat zijn nu de kenmerken van facilitair management?

Klantmanagement voorop bij goed facilitair management

De tevredenheid van de interne klanten is een belangrijke factor voor eender welke organisatie. Om die tevredenheid te bewerkstelligen en het aantal klachten te beperken is een duidelijke, transparante vorm van klachtenmanagement belangrijk. Proactieve communicatie en verbetering van producten en diensten zijn hierbij essentieel. Facilitair management streeft naar tevreden interne klanten.

Leveranciersmanagement garandeert betere kwaliteit van geleverde diensten

Externe leveranciers hebben vaak meer kennis van de te leveren diensten dan de facilitaire organisatie zelf, waardoor ze  vaak kwalitatief betere diensten afleveren. De keuze met betrekking tot het uitbesteden van diensten zal dan weer afhankelijk zijn van vraag en aanbod. De aangeleverde diensten, zowel van interne als externe leveranciers, worden best opgevolgd door middel van contractmanagement. Hierbij wordt gewerkt met prestatiecontracten die voorzien zijn van duidelijk omschreven SLA’s en KPI’s. De geleverde prestaties worden hierdoor meetbaar en kunnen dus beter beheerd worden.

Een goed geoliede helpdesk mag niet ontbreken

De helpdesk fungeert als de centrale draaischrijf tussen het klanten- en leveranciersmanagement. De klanten kunnen op eender welk moment hun klachten registreren. De helpdesk medewerkers ondernemen dan de nodige acties om de desbetreffende leveranciers accuraat op te volgen conform het afgesloten contract. En natuurlijk informeren ze ook de klanten duidelijk in verband met de klachtenafhandeling.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer