Centrum management: de aantrekkingskracht van het centrum vergroten

Centrum managementEind jaren ’80 experimenteerden enkele steden en centrumgebieden met centrum management. Het succes ervan zette ook andere steden aan om de mogelijkheden van centrum management onder de loep te nemen. Binnensteden en winkelgebieden verdienen immers de nodige aandacht, aangezien ze het visitekaartje van elke stad of dorp zijn.

Wat is centrum management?

Centrum management draait rond een structurele samenwerking tussen politieke en private partijen, zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid. Zij werken samen om de aantrekkingskracht en zo het economisch functioneren van het centrum te versterken. Om dit alles in goede banen te leiden, wordt een centrummanager aangesteld en bouwt men een organisatiestructuur uit.

Partijen die wel betrokken zijn bij het centrum, maar er niet in investeren, zoals bijvoorbeeld bewoners en culturele instellingen, worden wel geraadpleegd en gehoord, maar zij zijn niet aanwezig bij het overleg rond centrum management.

Wat is het doel van centrum management?

Centrum management vergroot de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van het centrum. Dat is belangrijk, want binnensteden en hoofdwinkelgebieden zijn vaak het visitekaartje van een stad of dorp. Steeds meer gemeenten en steden zijn ervan overtuigd dat er aandacht besteed moet worden aan veiligheid, leegstand, uitstraling van vastgoed, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid.

Om centrum management in goede banen te leiden, is het van belang dat alle partijen oog hebben voor elkaars belangen en samenwerken om één gemeenschappelijk doel te bereiken. 

Een krachtig centrum management herkennen

Wie geïnteresseerd is in winkelvastgoed, doet er goed aan zich te vestigen in dorpen en steden met een sterk centrum management. Een goed uitgebouwd centrum management is immers aantrekkelijker voor toekomstige klanten en zal aldus meer opbrengsten opleveren.

Een goed centrum management kan je herkennen aan de volgende kenmerken:

- Een sterke en gelijkwaardige samenwerking: alle partners dienen op een gelijkwaardige basis samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, namelijk de versterking van het centrum. Dat vraagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, inzet en enthousiasme van alle betrokken partners.

- Een onafhankelijke samenwerking: centrum management draait rond een onafhankelijke organisatie tussen partners en werkt op basis van consensus. Belangenbehartiging van één van de betrokken partijen is dus uit den boze.

- Centrum management is nooit volledig ‘klaar’: er is een structurele aanpak nodig op lange termijn. Aandacht voor een financiering op lange termijn is dan ook wenselijk.

- Gericht op alle facetten in het centrum: er is een integrale aanpak nodig, waarbij alle onderdelen van het centrum aangepakt worden. De combinatie van aantrekkelijke winkels, horeca, cultuur, een gezellige markt, een goede bereikbaarheid, sfeer, etc. bepaalt de aantrekkingskracht van een centrum bij de consument.

Concrete resultaten: centrum management moet concrete resultaten opleveren en mag niet louter uit overleg bestaan. 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer