De transformatie binnen facility management: een overzicht

De transformatie binnen facility managementFacility management heeft de jongste jaren een enorme evolutie ondergaan. Binnen de facilitaire organisatie zijn verschillende nieuwe concepten ontstaan met als doel een verdere optimalisering van het facilitaire proces. Als we de volledige transformatie van het facility management onder de loep nemen, onderscheiden we zes stadia. We lijsten ze even voor u op.

1. Traditionele facilitaire organisatie

In een traditionele facilitaire organisatie worden de meeste diensten in eigen beheer uitgevoerd. Deze vorm van facility management voerde de boventoon tot in de jaren negentig. Vandaag komt een traditionele facilitaire organisatie veel minder voor, hoewel kleine of jonge organisaties ze nog geregeld toepassen.

2. Facility management door single sourcing

Bij single sourcing worden de facilitaire producten en diensten afzonderlijk van elkaar uitbesteed. De opdrachtgevers zijn er zich van bewust dat externe leveranciers de diensten in de meeste gevallen efficiënter kunnen uitvoeren. Resultaat: een forse besparing. Zowel de ondersteunende kosten als de personeelskosten gaan in dalende lijn.

3. Facility management door multisourcing

Facilitair beheer via multisourcing wordt ook wel Integrated Facility Management (IFM) genoemd. Integrale aanbieders stellen nog meer de klantvraag centraal om een effectieve meerwaarde te kunnen aanbieden. Door een bepaalde dienstverlening integraal uit te besteden, kunnen facilitaire aanbieders efficiënter werken en een betere prijs-kwaliteitverhouding aanbieden.

4. Facilitaire organisatie als regieorganisatie

Regieorganisatie is een vorm van facility management waarbij de leveranciers vraaggerichte diensten aanbieden in plaats van aanbodgerichte. In een regieorganisatie zijn drie processen van toepassing: klantmanagement, leveranciersmanagement en interne bedrijfsvoering.

5. Facilitaire organisatie als demand organisatie

Demand management gaat nog dieper in op de samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever. Het streefdoel is hier dat het facility management effectief bijdraagt tot de primaire organisatie.

6. Facilitair partnership

Binnen een facilitair partnership wordt een samenwerking op lange termijn verkozen boven een mogelijke winst op korte termijn. De betrokken partijen investeren in een hechte samenwerking en staan min of meer op gelijke voet. Beide partijen streven naar een win-winsituatie met als resultaat een stabiele dienstverlening. Het fundament van deze relatie is vertrouwen.

In een regie- en demand organisatie staat de controle over de dienstverlening centraal. Dit gebeurt aan de hand van een sterk doorgedreven en contract- en prestatiemanagement. Naarmate het samenwerkingsverband langer duurt en het partnership hechter wordt, verdwijnen de controlemiddelen en komt de focus op het totale facilitaire proces te liggen dat beide partijen samen optimaliseren.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer