Disclaimer

Alhoewel de informatie en de gegevens die zijn verzameld op deze website, werden samengesteld met de allergrootste zorg, kunnen Quares Real Estate cvba, haar dochtervennootschappen en/of informatieleveranciers de exactheid, de volledigheid of de geschiktheid ervan voor om het even welke doeleinden niet garanderen. Quares Real Estate cvba sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die van belang kunnen zijn voor de gebruiker. Deze types van links worden enkel verschaft voor informatieve doeleinden. Quares Real Estate cvba en haar dochtervennootschappen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor hun inhoud of mogelijk gebruik.

Indien om het even welke van de voorwaarden of bepalingen van de hierboven beschreven disclaimer zouden worden beschouwd als zijnde niet-afdwingbaar of in tegenspraak met een opgelegde wettelijke bepaling, dan zou dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende voorwaarden en bepalingen.

Copyright

De informatie en de gegevens die worden verstrekt op deze website zijn en blijven de volle eigendom van Quares Real Estate cvba of zijn informatieleveranciers. Aanpassingen of wijzigingen van deze informatie door de gebruiker van de website zijn niet toegelaten.

Elke complete of gedeeltelijke presentatie, publicatie, reproductie, vermenigvuldiging, verspreiding, distributie, verkoop, aanpassing of gebruik voor zakelijke of commerciƫle doeleinden van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating vanwege Quares Real Estate cvba. Het is de gebruiker van deze website ook verboden om deze informatie aan te wenden voor onwettige of illegale doeleinden.

De gebruiker mag de informatie die wordt verstrekt op de website enkel bekijken op een scherm en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Het opslaan of bewaren van de informatie die wordt verstrekt op deze website, in een database of een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan.

Privacy

De persoonlijke informatie die u indient via deze website/nieuwsbrief zal worden opgeslagen in de databases in het bezit van Quares Real Estate Services cvba of haar dochtervennootschappen. U gaat er bij deze mee akkoord dat deze informatie zal worden gebruikt om de door u gevraagde services en/of producten te leveren, om uw dossier op te volgen of om u nieuwe informatie te verschaffen.

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De volgende website van de Belgische overheid biedt bijkomende informatie over de wet van 8 december 1992: http://www.privacycommission.be

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. U aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor alle kosten die resulteren uit incorrecte informatie.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en om deze te corrigeren na het sturen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek ter attentie van de eigenaar van het bestand, zijnde Quares Real Estate Services cvba.

Uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt door Quares Real Estate Servicesd cvba of haar dochtervennootschappen. We zullen deze informatie niet verspreiden of doorsturen aan derden zonder uw voorafgaandelijke instemming.

Uw persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt indien dit wordt vereist door de wet of indien het noodzakelijk is om de rechten of de eigendom van de wettelijke eigenaar van deze website/nieuwsbrief te beschermen en te vrijwaren en om de veiligheid van mensen te beschermen onder dwingende omstandigheden.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer