Eerste beursnotering Qrf waarschijnlijk op 18 december

Qrf, een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die voornamelijk investeert in binnenstedelijk winkelvastgoed, kondigt vandaag aan dat na de eerste vier dagen van het aanbod haar boeken gedekt zijn door een bedrag dat ruimschoots hoger is dan de minimum omvang van het aanbod van 55,55 miljoen EUR. De maximum omvang van het aanbod is vastgesteld op 75,38 miljoen EUR.

Zoals eerder aangekondigd, begon de inschrijvingsperiode op 4 december 2013 en loopt zij tot 12 december 2013 om 16.00, behoudens een vroegtijdige sluiting ten vroegste op 11 december 2013 om 16.00. Er wordt verwacht dat de aandelen van Qrf zullen genoteerd worden op Euronext Brussel vanaf 18 december 2013.

Qrf zal de netto-opbrengsten van het openbaar aanbod gebruiken, in combinatie met de schuldfinanciering, om een vastgoedportefeuille te verwerven met een reële waarde van 114,2 miljoen EUR die ongeveer 7,2 miljoen EUR aan jaarlijkse huurinkomsten zal genereren en om de bestaande schuld van de verworven vastgoedmaatschappijen te herfinancieren.

In verband met het beoogde openbaar aanbod werden KBC Securities NV en ING Belgium NV aangesteld als Global Coordinators en zullen zij, samen met Belfius Bank NV en Petercam NV, optreden als Joint Bookrunners.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer