Fonds om huurder én verhuurder beter te beschermen

De Vlaamse regering heeft het plan om een 'huurgarantiefonds' op te richten goedgekeurd. Het fonds is een voorstel van minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A). Het moet zowel de verhuurder als de huurder beschermen als die laatste niet betaalt.

Het huurgarantiefonds heeft een dubbele werking. In de eerste plaats moet het huurders beschermen tegen een onmiddellijke uithuiszetting wanneer de huurder niet meer betaalt. De vrederechter krijgt de mogelijkheid om met geld uit het fonds de huisbaas geheel of gedeeltelijk te betalen als de huurder het huurgeld niet betaalt.

Daarom is het fonds ook een bescherming voor de verhuurder, maar die bescherming is er alleen maar als de verhuurder zich bij het fonds aansluit. Dat kost 75 euro per verhuurcontract. Aansluiting is vrijwillig.

De vastgoedmakelaars zijn tevreden, maar ze hebben ook enkele bedenkingen. "We hebben toch enkele praktische bezwaren", zegt Dajo Hermans van het beroepsinstituut. Zo betreurt hij dat verhuurders per verhuurcontract maar 1 keer een beroep kunnen doen op het fonds en zal het leiden tot meer procedures. "De juridische weg zal sneller bewandeld worden door verhuurder. Daarnaast moet de administratieve last moet ook beperkt blijven."

Het huurgarantiefonds is nog niet meteen voor morgen. Verschillende beleidsorganen moeten nog een advies geven en het Vlaams parlement moet het ook nog goedkeuren.

Bron: VRT

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer