Nieuw EPC op komst in de loop van januari

Het EPC wordt compleet vernieuwd en zal een stuk gedetailleerder en uitgebreider worden. Dat heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) ons zopas laten weten. Vanaf 11 januari 2013 wordt de software aangepast en zullen de nieuwe EPC’s volgens het nieuwe stramien opgemaakt worden. Deze belangrijke vernieuwing heeft in elk geval ook belangrijke implicaties voor de Vlaamse vastgoedsector.

Zo zullen er vanaf 11 januari 2013 (zoals voorlopig gepland door VEA) minstens een week lang geen EPC’s opgemaakt kunnen worden, omdat de vernieuwing de nodige informatica-aanpassing vraagt en de Epact-software tijdelijk niet beschikbaar zal zijn. Wel werd ons duidelijk gemaakt dat er gedurende die week voor deze panden niet gecontroleerd zal worden op de EPC-publicatieverplichting. "Op gebied van handhaving wordt rekening gehouden met deze periode van onbeschikbaarheid van de software", aldus VEA. Let wel, zodra er opnieuw EPC’s kunnen opgemaakt worden, zal de publicatieverplichting wel weer gecontroleerd worden en moeten de ontbrekende gegevens zo snel mogelijk worden ingegeven.

De consument hecht almaar meer belang aan het EPC van zijn of haar woning, wat VEA heeft doen beslissen om het certificaat uit te breiden tot een document van zo’n 12 pagina’s. Dat wil zeggen: méér informatie en aanbevelingen, gebaseerd op méér bewijsstukken. Zo zal VEA onder meer een lijst opstellen van bewijsstukken die bv. de vastgoedmakelaar aan de eigenaar kan opvragen en die effectief van pas kunnen komen voor het opstellen van het EPC. Het belangrijkste gegeven op het document, zijnde het ‘kengetal’, zal eveneens vervangen worden door de meer begrijpelijke term: ‘energiescore’. Aan de advertentieverplichting zelf verandert er niets.

Voor panden in portefeuille of toekomstige panden raden we aan niet tot 11 januari 2013 te wachten voor het aanvragen van een EPC. Dit omdat het vanaf 11 januari praktisch onmogelijk zal zijn, en dat gedurende minstens een week. Maar daarnaast bestaat er ook de kans dat deze vernieuwingsoperatie op termijn een prijsverhoging van de EPC’s met zich meebrengt.

Bron: BIV

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer