Opening elektrisch laadeiland op de site Campus Coppens te Brasschaat

Passend in het duurzame karakter van de site en onze activiteit als parkmanager, ondersteunt Quares  duurzame acties op het terrein ten sterksteEen bedrijventerrein brengt heel wat verkeer met zich mee , wat ook zorgt voor de nodige congestieDaarom is het belangrijk om duurzame vervoersmodi te stimulerenNaast het CNG tankstation en het toekomstig Transferium is er nu ook een laadeiland voor elektrische wagens en fietsen.

Dit oplaadeiland werd gerealiseerd door een  samenwerking van de gemeente Brasschaat met Eandis, het exploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met de partners binnen EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) en met steun van de Vlaamse Overheid via IWT.

Op maandag 19 maart 2012  mochten mevrouw Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding en de Brasschaatse burgemeester, officieel de eerste stekker in het stopcontact steken.
Concreet gaat het over twee oplaadpunten voor elektrische auto’s en zes voor elektrische fietsen of scooters.

Partnership
Het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De Kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Eandis wil de komende maanden op 71 locaties gefaseerd gelijkaardige oplaadpunten uitbouwen om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Bekijk het filmpje >

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer