Park management: wat houdt de taak van parkmanager in?

Park management: wat houdt de taak van parkmanager in?Steeds meer bedrijventerreinen krijgen een parkmanager die instaat voor het reilen en zeilen op het domein. Wat houdt zijn taak precies in?

Wat is park management?

Park management of bedrijventerreinmanagement is een dienst aan de bedrijven van een bedrijvenpark die zorgt voor het dagelijks beheer en de opvolging van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen. Ook de samenwerking tussen de bedrijven onderling en de infrastructuur worden gestimuleerd. Een bedrijvenpark moet goed beheerd worden en hierbij is continu ruimte voor verbetering.

Loont park management de moeite? Een degelijk parkmanagement uit zich in een hoogwaardige uitstraling van het bedrijventerrein en straalt af op het imago van de bedrijven. Dat stimuleert ook het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein. Verder zal elk bedrijf gebaat zijn bij een effectief en efficiënt park management.

De taak van een parkmanager

Een parkmanager heeft een gevarieerd takenpakket:

- Enerzijds zorgt hij dat alles gesmeerd loopt in het bedrijventerrein. Hij bewaakt het budget, stuurt de onderhoudsteams aan en coördineert het reilen en zeilen van het bedrijvenpark. De ophaling van het afval behoort tot zijn verantwoordelijkheid, net zoals het onderhoud van de groenvoorzieningen. Indien nodig laat hij noodreparaties aan wegen uitvoeren, verlichting repareren of zwerfvuil opruimen. Ook beveiliging, toezicht en ordehandhaving behoren tot zijn takenpakket. Hij contacteert leveranciers van diensten of voorzieningen en fungeert als centraal aanspreekpunt. Een voordeel hierin is dat een parkmanager voor de voorzieningen moet zorgen van vele bedrijven en dus ook kan profiteren van kortingen omwille van de schaalgroote die gecreëerd wordt door deze groepsaankopen.

- Anderzijds heeft de parkmanager een signaleerfunctie. Hij zorgt voor een correcte bewegwijzering. De naamborden van de bedrijven moeten logisch en duidelijk zichtbaar worden opgesteld en bij de toegang tot het terrein moet idealiter een plattegrond van het bedrijvenpark komen. De park manager is er verantwoordelijk voor dat eventuele problemen meteen gesignaleerd worden en dat regels worden nageleefd.

- Tenslotte zorgt hij voor een vlotte communicatie met de verschillende stakeholders, en dat zijn meestal de gemeente, de investeerders, de bedrijven en externe relaties.

 

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer