Qrf maakt de finale resultaten van haar initieel openbaar aanbod bekend

Qrf Comm. VA (“Qrf”), een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die hoofdzakelijk in binnenstedelijk winkelvastgoed belegt, maakt vandaag de resultaten bekend van haar initieel openbaar aanbod dat werd gelanceerd op 4 december 2013 (de “IPO”). 

  • De aanbodprijs per aangeboden aandeel bedraagt EUR 25.
  • Het aanbod – door Qrf – aan institutionele beleggers en aan particuliere beleggers in België eindigde op 12 december 2013.
  • Het totaal aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven door Qrf ten gevolge van het aanbod bedraagt 3.015.200 inclusief 224.000 aandelen die werden voorbehouden voor de Sleutelpersonen.     
  • De aanbodprijs van de aangeboden aandelen en de eventuele toepasselijke taksen dienen volledig in Euro te worden betaald door de beleggers op 18 december 2013. Voor beleggers die hun orders indienden bij de Loketinstellingen is dit kosteloos. Beleggers die hun orders indienden via andere financiële tussenpersonen kunnen bij de desbetreffende partij(en) informatie bekomen over de omvang van de kosten. De beleggers kunnen informatie bekomen over de mogelijk van toepassing zijnde beurstaksen bij de financiële tussenpersoon bij wie ze hun orders hebben ingediend.
  • Bij de allocatie van de aandelen werd er gebruik gemaakt van de clawback mogelijkheid. Ongeveer 43% van het totale aantal aandelen (exclusief Sleutelpersonen) zal worden toegewezen aan particuliere beleggers in België.
  • De bruto-opbrengsten van het Aanbod ingevolge de uitgifte van 3.015.200 nieuwe aandelen bedragen 75.380.000 EUR en de netto-opbrengsten worden geraamd op 69.646.000 EUR (de totale kosten van het aanbod worden heden geraamd op 5.734.000 EUR).
  • De verhandeling van Qrf aandelen op Euronext Brussel onder ISIN-code BE0974272040 en het symbool “Qrf” zal aanvangen op 18 december 2013. Levering van de aandelen zal op 18 december 2013 plaatsvinden.
  • Zowel de Bestaande Aandeelhouders, de Laagland-aandeelhouders alsook de Sleutelpersonen hebben zich er toe verbonden om gedurende 365 kalenderdagen na afsluiting van het Aanbod hun aandelen niet te verkopen.
  • ING België en KBC Securities waren de joint global coordinators voor de IPO. ING Belgium, KBC Securities, Belfius en Petercam waren de joint bookrunners.

Anneleen Desmyter, CEO van Qrf, zei: ik ben zeer tevreden met de resultaten van de IPO. Het Qrf management team wil graag de beleggers, zowel de particuliere als de institutionele, bedanken om in te tekenen op het aanbod. Dit duidt op een sterk vertrouwen en ondersteuning ten aanzien van onze plannen en strategie. De succesvolle IPO zal fungeren als een stimulans voor het management van Qrf voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van Qrf als Belgische vastgoedbevak in winkelvastgoed.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer