Qrf overweegt een Potentiële Notering op Euronext, Brussel

Qrf Comm. VA (“Qrf”), een Belgische vastgoedbevak die investeert in binnenstedelijk retail vastgoed, heeft vandaag aangekondigd dat ze van plan is om een initieel openbaar aanbod te doen en haar aandelen op Euronext Brussel te noteren (de "IPO").

Qrf werd opgericht op 3 september 2013 en heeft Quares REIM Retail NV als promotor, die deel uitmaakt van de Quares groep, een ervaren speler op de Belgische vastgoeddienstenmarkt. Qrf verwierf vandaag de status van Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht. Qrf zal zich richten op binnenstedelijk retail vastgoed binnen de zogenaamde 'golden mile' van grote steden en regionale steden. Qrf wordt bestuurd door één statutaire zaakvoerder, Qrf Management NV, waarvan de aandelen in handen zijn van de Quares groep. Het uitvoerend management team is samengesteld uit Anneleen Desmyter EBVBA, vertegenwoordigd door Anneleen Desmyter, die CEO wordt, Francis Hendrickx Management EBVBA, vertegenwoordigd door Francis Hendrickx, die CFO wordt en Bert Weemaes EBVBA, die COO wordt. Het management team heeft uitgebreide ervaring in vastgoed en in het bijzonder in retail vastgoed. De raad van bestuur van de enige statutaire zaakvoerder is samengesteld uit drie onafhankelijke bestuurders, Inge Boets (voorzitter), Jan Brouwers en Frank De Moor en de managementvennootschappen waarvan de aandelen volledig in handen zijn van de drie oprichters van Quares groep, namelijk Anneleen Desmyter, Herman Du Bois en Freddy Hoorens.

Qrf zal de netto-opbrengst van de IPO, in combinatie met schuldfinanciering, gebruiken om een vastgoedportefeuille te verwerven met een reële waarde van 114,2 miljoen EUR dat ca. 7,2 miljoen EUR jaarlijkse huurinkomsten zal genereren (de "Initiële Vastgoedportefeuille"). Onmiddellijk na de IPO, na de overname van de Initiële Vastgoedportefeuille en gebaseerd op het maximale opgehaalde bedrag van 75,38 miljoen EUR, zal de netto-investeringswaarde per aandeel 9,77% lager liggen dan de inschrijvingsprijs, die 25 EUR per aandeel zal bedragen, veroorzaakt door de kosten houdende verband met het aanbod en de negatieve resultaten van de portefeuille als gevolg van de overname van de Initiële Vastgoedportefeuille.

Ervan uitgaande dat (i) de economische en financiële omstandigheden onveranderd zullen blijven en gebaseerd op de hypothese van de gemaakte prognoses en (ii) er een pay out-ratio van 97% zal zijn, en onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf, schat de statutaire zaakvoerder dat het bruto dividend voor het boekjaar eindigend op 30 december 2014 1,30 EUR per aandeel zal bedragen of een bruto rendement van 5,20% ten opzichte van de inschrijvingsprijs van 25 EUR per aandeel. Het is zeer waarschijnlijk dat er geen dividend zal worden uitgekeerd voor het boekjaar eindigend op 30 december 2013.

In verband met de voorgenomen IPO zijn KBC Securities NV en ING België NV aangesteld als Global Coordinators en zij zullen, samen met Belfius Bank NV en Petercam NV, optreden als Joint Bookrunners.

Er wordt verwacht dat de IPO zal plaatsvinden in december 2013, onder voorbehoud van passende marktomstandigheden. Verdere details over de voorgenomen IPO zullen worden aangekondigd op een later tijdstip.

Over Qrf

Qrf is een openbare vastgoedbevak met hoofdzetel in Antwerpen, België en investeert in retail vastgoed met een focus op binnenstedelijk vastgoed binnen de zogenaamde "golden mile" van de regionale en grote steden in België. In geval van een succesvolle IPO, zal Qrf een vastgoedportefeuille verwerven ter waarde van 114,2 miljoen EUR dat ca. 7,2 miljoen EUR aan huurinkomsten genereert per jaar. De portefeuille is relatief strategisch gediversifieerd in termen van geografische spreiding, type retail vastgoed, handelsactiviteit van de huurders en de einddatum van de huurcontracten. Meer informatie is beschikbaar op www.qrf.be.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer