Vastgoedbeheer: wat komt er allemaal bij kijken?

Vastgoedbeheer - wat komt er bij kijken?Als vastgoedeigenaar wil je natuurlijk dat de verhuur van dat vastgoed zo vlot mogelijk verloopt zonder daar veel tijd en geld in te steken. Om zelf niet overstelpt te worden met papierwerk en beheerderstaken, en toch het beste rendement uit je vastgoedinvestering te halen, kan je daarom best beroep doen op een vastgoedbeheerder. Maar waar houdt een vastgoedbeheerder zich zoal mee bezig?

Financieel en administratief vastgoedbeheer

In de eerste plaats bestaat vastgoedbeheer uit financieel en administratief vastgoedbeheer. Een goed financieel en administratief beheer is immers de sleutel tot succes. Als je de administratie en financiën goed bijhoudt, kan je gemakkelijk inkomsten en uitgaven vergelijken en kijken waar de problemen zich bevinden.

Zo zal de vastgoedbeheerder ervoor zorgen dat de huur betaald wordt door alle huurders, en dat deze huur doorgestort wordt naar de rekening van de eigenaar. De betalingen worden nauw in het oog gehouden en huurachterstanden worden goed opgevolgd. De kosten van diensten en services worden correct berekend en verrekend.

Wat betreft het administratief beheer, zal de vastgoedbeheerder de correspondentie tussen de huurder en verhuurder verzorgen. Ook de contracten met energieleveranciers en dergelijke worden door de vastgoedbeheerder geregeld.

Technisch vastgoedbeheer

Hoewel de focus van de vastgoedbeheerder vooral op het administratief en financieel beheer ligt, speelt ook het technisch vastgoedbeheer een belangrijke rol. Een goed technisch beheer vergroot de kans immers om het vastgoed voor een langere periode te verhuren en dat resulteert op zijn beurt in een hoger rendement.

Het technisch vastgoedbeheer omvat in de eerste plaats het organiseren van inspecties en het opstellen van inspectierapporten. Zo wordt de begin- en eindinspectie georganiseerd door de vastgoedbeheerder, net zoals eventuele preventieve inspecties en inspecties bij klachten.

Daarnaast zorgt de vastgoedbeheerder dat storingen en klachten opgelost worden en zorgt hij voor onderhoudsadvies.

Commercieel vastgoedbeheer

Commercieel vastgoedbeheer draait rond bijna alles wat met het verhuren van het vastgoed te maken heeft. Zo zal de vastgoedbeheerder onderzoek doen naar een correcte verhuurprijs en zal de vastgoedbeheerder op zoek gaan naar goede potentiële huurders. De vastgoedbeheerder zorgt eveneens voor de opstelling van de huurovereenkomst volgens alle wettelijke normen. Hij zal er tevens op toezien dat de huurovereenkomst correct nageleefd wordt.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer