Waarom beroep doen op een project manager?

Waarom beroep doen op een project manager?Een nieuwbouw-, renovatie- of verbouwproject op de juiste manier aanpakken, vereist  een behoorlijke basiskennis. Wanneer de nodige kennis en/of tijd ontbreekt, kan je beroep doen op een project manager. Deze persoon zal zich van het begin tot het einde toespitsen op je bouwproject en zorgt ervoor dat het ontwerp, budget en planning uitgevoerd worden volgens het vooropgestelde resultaat.

Wat doet een project manager?

De project manager coördineert een project  vanaf de initiatieffase  tot en met de oplevering  De project manager fungeert ten allen tijde vanuit een partnerpositie met de eigenaar, waarvan hij de belangen behartigt gedurende het ganse project.

De project managers staan in voor de organisatie, communicatie en coördinatie van alle activiteiten die bij het tot stand komen van een bouwproject noodzakelijk zijn.  Hij is in dat opzicht de regisseur van het bouwproces: hij zet de lijnen uit en stuurt en coacht alle projectpartners (aannemers, architecten, veiligheidscoördinatoren, eigenaars, etc.) namens de opdrachtgevers. De opdrachtgever van zijn kant moet goed zijn wensen kunnen formuleren, zodat hij krijgt wat hij wil. Een project manager zal de opdrachtgever daartoe uitdagen en zal de klant helder zijn wensen laten formuleren.

Bij het beheer van het bouwproject, probeert de project manager de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij zijn tijd, kosten, risico’s en kwaliteit de leidende factoren. Het behartigen van de belangen van de opdrachtgever met een optimale verhouding van prijs en kwaliteit is één van de belangrijkste taken van een project manager.

De voordelen van een  project manager

Werken met een project manager heeft verschillende voordelen. Zo beschikken project managers over de nodige opleidingen en marktkennis, zodat ze de meest geschikte ontwerpen, materialen en aannemers  kunnen  voorstellen.  Dankzij de procesmatige aanpak van een project manager staat de communicatie met de opdrachtgever centraal en worden de aannemers strak opgevolgd m.b.t. de kwaliteit en timing van de uitgevoerde werken. .

Doordat een project manager goed is in het objectiveren, organiseren en managen van een bouwproces, kan hij de faalkosten eveneens terugdringen. Dat is niet onbelangrijk, want faalkosten maken nog steeds zo’n 15% van de totale bouwkosten uit. Het inschakelen van een project manager kan dus heel wat investeringskosten besparen.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer