Wonen in België nog steeds aantrekkelijk

De relatief hoge belastingtarieven in België doen het misschien niet vermoeden, maar de Belgische fiscale wetgeving biedt ook vandaag nog steeds voldoende opportuniteiten voor een fiscaal voordelige emigratie.

Zo is België nog steeds één van de weinige landen binnen Europa, waar meerwaarden op aandelen in principe onbelast blijven. Heel wat (directeur) grootaandeelhouders komen dan ook in België wonen enige tijd voor zij hun aandelen verkopen.

Nederland heeft getracht hier een stokje voor te steken door het opleggen van een conserverende aanslag m.b.t. de waardeaangroei van de aandelen tijdens de periode van wonen in Nederland. Enigszins verrassend lijkt Europa deze regeling te billijken.

Na 10 jaar vervalt de conserverende aanslag en kunnen de aandelen hoe dan ook belastingvrij worden verkocht.

Voor ondernemers biedt het vestigen van een holding in België de mogelijkheid om winstreserves tegen een tarief van 15% als dividend naar privé uit te keren. Gekoppeld aan een relatief lage vennootschapsbelasting in de Nederlandse werkmaatschappij (+/- 25%) betekent dit dat in Nederland behaalde winsten tegen een totale belastingdruk van ongeveer 37 % aan privé kunnen worden uitgekeerd.

Bij inkoop van eigen aandelen of liquidatie van de Belgische holding daalt de Belgische roerende voorheffing (dividendbelasting) zelfs tot 10%.

In de beleggingssfeer appreciëren vermogende particulieren dat België geen vermogensbelasting kent. Interesten en dividenden worden niet bij de overige inkomsten opgeteld, maar worden belast tegen een bijzonder tarief van 15% op interesten en 15% of 25% op dividenden.

Meerwaarden op aandelen en beleggingsfondsen blijven doorgaans onbelast. Hetzelfde geldt voor het rendement behaald binnen bepaalde verzekeringsproducten.

Ook meerwaarden bij de verkoop van woningen blijven onbelast (met uitzondering van de verkoop van beleggingspanden binnen de 5 jaar na verwerving). Voor privédoeleinden verhuurde woningen worden niet belast op basis van de werkelijke huur, maar op basis van - het meestal lage - kadastraal inkomen.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer